ปัตตานี

สิ่งที่ได้เรียนรู้

หลักสูตรพิเศษที่เน้นพัฒนาการ เปิดโอกาสในการแสดงผลงาน

และต่อยอดไปสู่ความเป็นไปได้อื่นๆ ให้กับนักสร้างสรรค์ 

และ illustrator รุ่นใหม่ ผ่านการรีวิวผลงานในหลายมิติจากเครือข่ายนักสร้างสรรค์นานาชาติทั่วเอเชีย เพื่อมองหาจุดเด่นหรือประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาผลงานส่วนบุคคล รวมถึงการให้คำแนะนำ คอยสนับสนุน กระบวนการทำงานจาก Illustrator และนักออกแบบที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ 

ในวันสุดท้ายของโปรแกรมนำเสนอผลงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการที่สร้างสรรค์จากหลักสูตรนี้ร่วมกัน

ซึ่งคิวเรตโดย Practical School of Design

Mentor 2 คน (Ubies Consortium)
Guest Tutor 2 คน

 

Collaborators

Ubies Asian Consortium

Happening

Bangkok Illustration Fair

Canon

Paper company

Gallery / Art space

Time :

Thank you for
subscribing,

we’ll keep you posted!