“สมมติว่า…แล้วหาทางออก(แบบ)”

Moderate by PS±D

สิ่งที่จะได้รับ

± ได้เรียนรู้เป้าหมายและการจัดการกับวิกฤตการณ์ต่างๆ จากบุคคลที่น่าสนใจในสังคม

± ได้ร่วมแชร์เป้าหมายของตัวเองเพื่อนำไปสู่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆ

± ร่วม Workshop จากเป้าหมายร่วมของผู้เข้าร่วม

± โอกาสที่จะได้แสดงผลงานภายในงาน CTC 2021 ที่มีผู้เข้าร่วมประมาณ 2,000 คน

± โอกาสที่จะได้จัดแสดงนิทรรศการหรือออกงานแสดงผลงานต่อไป

จากปี 2020 ที่ผ่านมา ถ้าเรารู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้น?

PS±D ได้ออกแบบเวิร์คช็อปที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม ได้จำลองภาพอนาคตที่ท้าทายต่อเป้าหมายและความฝันของตนเอง แล้วมาร่วมออกแบบโซลูชั่นของแต่ละคนไปด้วยกัน

PRICE : TO BE ANNOUNCE

Collaborators

± CTC 2021
± บุคคลที่มีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ

Thank you for
subscribing,

we’ll keep you posted!