เดิน – ดู – ดี (ไซน์) :กระดาษ พู่กัน ตราประทับ สัญวิทยา และชาจีน

Moderate by PS±D in Collaborated with Bangkok Design Week 2021

สิ่งที่จะได้รับ

± ร่วมเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงผ่านมุมมองผู้เชี่ยวชาญด้านชา และวัฒนธรรมจีน
± ได้เรียนรู้และตีความสัญญลักษณ์ของลวดลายจีนที่ประดับวัดมังกรกมลาวาส
± ได้เรียนรู้ขั้นตอนการห่อชาแบบโบราณ
± ได้เรียนรู้ขั้นตอนการเขียนตัวจีนที่มีความหมายมงคลต่างๆ
± ได้ชุดของขวัญที่มีความหมายมงคลเหมาะแก่การนำไปให้เป็นของขวัญในเทศกาลต่างๆ

กิจกรรมดีไซน์ผ่านการเดิน จิบชา จับจ่าย สนทนา แวะดูลวดลายมงคลที่ศาลเจ้า กินติ่มซำ ย่านเยาวราชและร่วมกิจกรรมบรรจงออกแบบกระดาษห่อของขวัญ ที่มีความหมายในช่วงเทศกาลตรุษจีนและวาเลนไทน์โดย ดร.ดิษฐวัฒน์ แก้วกาญจนดิษฐ์ ประธานสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีน คุณณฐพล หิรัญสาโรจน์ เจ้าของร้านชา ก.มุ่ยกี่ และ Practical School Of Design

PRICE : 3,000 THB

Collaborators

± Bangkok Design Week 2021
± ดร.ดิษฐวัฒน์ แก้วกาญจนดิษฐ์ ประธาน
สมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีน
± คุณณฐพล หิรัญสาโรจน์
เจ้าของร้านชา ก.มุ่ยกี่

Thank you for
subscribing,

we’ll keep you posted!