Staff’s Picks

Review : EP5,9 Fragility Exhibition
±
Fragility, Exhibition Preview พรีวิวนิทรรศการแรกของ PS±D Space ที่ชื่อว่า Fragility โดย Ball Piyaluk
Round table : EP4, When Everybody Designs
±
บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
Round table 2 : EP3, Post-Covid Design Education
±
บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
Round table : EP2, Why Drawing, How Creative
±
บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
Review : EP1, Lesson Learned from Our 1st Club
±
“การออกแบบคืออะไร” อาจเป็นหนึ่งในคำถามที่ชวนน่าครุ่นคิดติดตามเป็นอย่างยิ่ง สำหรับหลายคนคงยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ อาจจะเพราะด้วยความที่ตลอดการเรียนในรั้วการศึกษาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา บ่มเพาะพวกเราด้วยแนวคิดการเลือกเส้นทางที่ตนเดินเพียงแค่สองขั้ว ด้วยการวัดผลจากกระดาษคำตอบเป็นตัวเลือก แล้วตัดสินความถูกต้อง
Night Club 010 ว่างก็ออกแบบ ไม่ว่างก็ออกแบบ
PRACTICAL school of design จะมาชวนทุกคนร่วมสนทนาถึงกิจกรรมนอกเวลาการออกแบบ ว่าแต่ละคนใช้เวลานอกทำอะไรกันบ้าง แล้วมันส่งผลกับงานออกแบบที่ทำอย่างไร โดยจะมีแขกรับเชิญเป็นนักออกแบบที่มีงานอดิเรกที่น่าสนใจ 2 ท่าน ได้แก่ ณัฐวิทย์ ทองประเสริฐ และ เบญจรัตน์ เอี่ยมรัตน์
Night Club 009 Lesson Learned from Fragility Exhibition
PRACTICAL school of design จะมาชวนสนทนาถอดบทเรียนมุมมองการออกแบบชีวิตจากนิทรรศการ Fragility ที่เพิ่งจัดแสดงผ่านไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนิทรรศการเดี่ยวของ บอลล์ ปิยลักษณ์ เบญจดล ที่สร้างสรรค์ชิ้นงานแต่ละชิ้นอย่างละเอียดอ่อนเพื่อเยียวยาร่างกายและจิตใจในระหว่างที่รักษาตัวจากอาการป่วย เราอยากชวนท่านผู้ฟังที่ได้มีโอกาสมาชมนิทรรศการและท่านอื่นๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันแสนเปราะบาง ทว่าแฝงไปด้วยความเข้มแข็งระหว่างการใช้ชีวิตกับศิลปะและการออกแบบ ผ่านผลงานศิลปะแต่ละชิ้นจากนิทรรศการ Fragility
Night Club 008 Design as Art : เมื่อนักออกแบบทำงานศิลปะ
PRACTICAL school of design ชวน อาจารย์ สันติ ลอรัชวี มาพูดคุยเรื่องบทบาทของนักออกแบบและการสร้างสรรค์งานบนพื้นที่คาบเกี่ยวของงานออกแบบและงานศิลปะ ผ่านกระบวนการคิดและกระบวนการสร้างสรรค์งานในการจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งล่าสุด บทบาทของนักออกแบบมีขอบเขตแค่ไหน นักออกแบบทำอะไรได้อีกบ้าง มาร่วมพูดคุยกัน นิทรรศการเดี่ยวครั้งล่าสุดของอาจารย์ สันติ...
Night Club 007<br />When designers don’t just design
±
PRACTICAL school of design จะมาชวนสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบในฐานะกิจกรรมอันเป็นธรรมชาติของเราทุกคน
Night Club 006<br />Design for Social Change : What can graphic designer do to help a social issue?
±
PRACTICAL school of design จะมาชวนพูดคุย สำรวจ และตั้งคำถามถึงศักยภาพของ Graphic Design ในการมีส่วนร่วมและแก้ปัญหาประเด็นทางสังคม ท่ามกลางปัญหามากมายนี้ Graphic Designer จะช่วยอะไรได้บ้างที่มากไปกว่าการออกแบบเสื้อยืด และโปสเตอร์

Nightclub

Review : EP5,9 Fragility Exhibition
±
Fragility, Exhibition Preview พรีวิวนิทรรศการแรกของ PS±D Space ที่ชื่อว่า Fragility โดย Ball Piyaluk
Round table : EP4, When Everybody Designs
±
บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564
Round table 2 : EP3, Post-Covid Design Education
±
บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564
Round table : EP2, Why Drawing, How Creative
±
บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564
Review : EP1, Lesson Learned from Our 1st Club
±
“การออกแบบคืออะไร” อาจเป็นหนึ่งในคำถามที่ชวนน่าครุ่นคิดติดตามเป็นอย่างยิ่ง สำหรับหลายคนคงยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ อาจจะเพราะด้วยความที่ตลอดการเรียนในรั้วการศึกษาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา บ่มเพาะพวกเราด้วยแนวคิดการเลือกเส้นทางที่ตนเดินเพียงแค่สองขั้ว ด้วยการวัดผลจากกระดาษคำตอบเป็นตัวเลือก แล้วตัดสินความถูกต้อง
Night Club 010 ว่างก็ออกแบบ ไม่ว่างก็ออกแบบ
PRACTICAL school of design จะมาชวนทุกคนร่วมสนทนาถึงกิจกรรมนอกเวลาการออกแบบ ว่าแต่ละคนใช้เวลานอกทำอะไรกันบ้าง แล้วมันส่งผลกับงานออกแบบที่ทำอย่างไร โดยจะมีแขกรับเชิญเป็นนักออกแบบที่มีงานอดิเรกที่น่าสนใจ 2 ท่าน ได้แก่ ณัฐวิทย์ ทองประเสริฐ และ เบญจรัตน์ เอี่ยมรัตน์
Night Club 009 Lesson Learned from Fragility Exhibition
PRACTICAL school of design จะมาชวนสนทนาถอดบทเรียนมุมมองการออกแบบชีวิตจากนิทรรศการ Fragility ที่เพิ่งจัดแสดงผ่านไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนิทรรศการเดี่ยวของ บอลล์ ปิยลักษณ์ เบญจดล ที่สร้างสรรค์ชิ้นงานแต่ละชิ้นอย่างละเอียดอ่อนเพื่อเยียวยาร่างกายและจิตใจในระหว่างที่รักษาตัวจากอาการป่วย เราอยากชวนท่านผู้ฟังที่ได้มีโอกาสมาชมนิทรรศการและท่านอื่นๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันแสนเปราะบาง ทว่าแฝงไปด้วยความเข้มแข็งระหว่างการใช้ชีวิตกับศิลปะและการออกแบบ ผ่านผลงานศิลปะแต่ละชิ้นจากนิทรรศการ Fragility
Night Club 008 Design as Art : เมื่อนักออกแบบทำงานศิลปะ
PRACTICAL school of design ชวน อาจารย์ สันติ ลอรัชวี มาพูดคุยเรื่องบทบาทของนักออกแบบและการสร้างสรรค์งานบนพื้นที่คาบเกี่ยวของงานออกแบบและงานศิลปะ ผ่านกระบวนการคิดและกระบวนการสร้างสรรค์งานในการจัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวครั้งล่าสุด บทบาทของนักออกแบบมีขอบเขตแค่ไหน นักออกแบบทำอะไรได้อีกบ้าง มาร่วมพูดคุยกัน นิทรรศการเดี่ยวครั้งล่าสุดของอาจารย์ สันติ...
Night Club 007<br />When designers don’t just design
±
PRACTICAL school of design จะมาชวนสนทนาเกี่ยวกับการออกแบบในฐานะกิจกรรมอันเป็นธรรมชาติของเราทุกคน
Night Club 006<br />Design for Social Change : What can graphic designer do to help a social issue?
±
PRACTICAL school of design จะมาชวนพูดคุย สำรวจ และตั้งคำถามถึงศักยภาพของ Graphic Design ในการมีส่วนร่วมและแก้ปัญหาประเด็นทางสังคม ท่ามกลางปัญหามากมายนี้ Graphic Designer จะช่วยอะไรได้บ้างที่มากไปกว่าการออกแบบเสื้อยืด และโปสเตอร์

Thank you for
subscribing,

we’ll keep you posted!