ABOUT PS±D  

PRACTICAL school of design
DESIGN-BASED LEARNING FOR EVERYONE

เกิดขึ้นโดยกลุ่มนักออกแบบที่เชื่อตรงกันว่า
การออกแบบเป็นทักษะสำหรับทุกคน
การออกแบบ…ไม่ใช่เรื่องของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวิธีการใดวิธีการหนึ่ง
หากอยู่ในทุกกิจกรรม
อยู่ในทุกการตัดสินใจ
และอยู่ในชีวิตประจำวัน
การออกแบบ…จึงเป็นเรื่องของทุกคน

เราเชื่อในการตั้งคำถาม ทดลอง สำรวจประเด็นต่างๆ โดยมุ่งสร้างสรรค์กระบวนการเรียนรู้ ที่จะเชื่อมโยงการออกแบบเข้ากับการใช้ชีวิต เพื่อส่งต่อทักษะการออกแบบให้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกคน

ที่นี่จึงเป็นพื้นที่ทดลองออกแบบสำหรับทุกคน

ที่ที่เต็มไปด้วยแรงจูงใจในการแบ่งปันประสบการณ์การออกแบบให้กับทุกๆ คน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตนเองและสังคมรอบตัว จนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ โปรแกรมของเราจึงมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน โดยนำเสนอผ่านหลักสูตร กิจกรรม และสื่อที่หลากหลาย รวมถึงการเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา ความคาดหวัง และผู้ร่วมชั้นเรียน ที่ต่างโอกาสกันออกไป

± WHY DESIGN MATTERS for EVERYONE

“การออกแบบเป็นทักษะที่มีอยู่ในเราทุกคน
เราทุกคนล้วนออกแบบกิจกรรมต่างๆ 
ในชีวิตแทบตลอดเวลา ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม”

นี่คือความเชื่อที่พวกเราได้รับมาจากประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตด้านการออกแบบ 

เราเริ่มต้นจากความเชื่อว่าการออกแบบนั้นสำคัญกับเรา บางอย่างคล้ายกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง แต่พวกเราค้นพบสิ่งเดียวกันว่า การออกแบบไม่ใช่เพียงการทำสิ่งสวยงามหรือการมีความคิดสดใหม่เท่านั้น

หากยังเป็นทักษะพื้นฐานที่เราทุกคนใช้ในการตัดสินใจและแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
เพราะการออกแบบเป็น
ทักษะแห่งการสังเกต 
เป็นทักษะแห่งการคิดวิเคราะห์แยกแยะ
เป็นทักษะแห่งจินตนาการ
เป็นทักษะแห่งการปรับตัวเปลี่ยนแปลง
เป็นทักษะที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายและเผชิญอุปสรรค
และเป็นทักษะที่เชื่อมโยงสิ่งต่างๆ ที่เรามีให้เกิดเป็นศักยภาพ
การออกแบบจึงเป็นทักษะที่ควรค่าแก่การพัฒนาและเสริมสร้าง
PS±D จึงเป็นโรงเรียนที่อยากให้คนทุกแบบได้มาออกแบบ

PRACTICAL school of design, EVERYONE EVERY DESIGN

#PSD_PRACTICALschoolOFdesign
#EVERYONE_everyDESIGN
#PSD_โรงเรียนที่อยากให้คนทุกแบบได้ออกแบบ
#คนแบบไหนก็ออกแบบได้

± PROGRAM MINDSET

DISCOVER<>FEEL<>DO<>SHOW 

ทุกโปรแกรมการเรียนรู้ของ PS±D ถูกออกแบบเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ออกแบบ
ที่ประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ สำรวจ<>รู้สึกนึกคิด<>ลองทำ<>แสดงออก
นั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่เรามีการจัดนิทรรศการแสดงผลประกอบการเรียนรู้ในทุกคอร์สแทนการมอบประกาศนียบัตร

CHECK<>SHIFT<>CHANGE

ทุกกิจกรรมของเรามีเป้าหมายให้ผู้เข้าร่วมได้เกิดประสบการณ์ 3 ด้าน คือ การสำรวจตัวเอง (Check) ยกระดับแนวคิดและทักษะ (Shift) และรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลง (Change)

SAFE LEARNING ENVIRONMENT

เรามีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมพื้นที่ปลอดภัยทางการเรียนรู้ ในบรรยากาศของคลับที่เป็นแหล่งรวมของคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน

± Our Program

โปรแกรมการเรียนรู้ของ PS±D เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนร่วมกัน ผ่านหลักสูตรและรูปแบบที่หลากหลาย รวมถึงเป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ มาร่วมออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับเนื้อหา ความคาดหวัง และผู้ร่วมชั้นเรียน

EveryONE-O-ONE

คอร์ส 101 ด้านการออกแบบที่เปิดกว้างสำหรับผู้คนต่างเพศ วัย การศึกษา อาชีพ ได้มาร่วมประสบการณ์ทางการออกแบบด้วยกัน โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานทางการออกแบบมาก่อน ผ่าน 8 เวิร์คช็อปที่ให้ผู้เรียนได้ร่วมกิจกรรมที่ใช้ความคิดและมุมมองจากสมองซีกต่างๆ ของเรา โดยผู้เรียนจะได้ร่วมโปรแกรม Designig Design Project ควบคู่ไปด้วยเพื่อสร้างสรรค์โครงการออกแบบของตนเอง และจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการเต็มรูปแบบ
Host:  PS±D  Full Team / 3 ชั่วโมง 12 ครั้ง
ผู้เรียนจะได้จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการกลุ่มในพื้นที่แกลเลอรี่
โดยจะได้รับโปสเตอร์และสูจิบัตรของนิทรรศการ #PSD_Every1O1

Leave your mark

คอร์สที่ถูกออกแบบมาเพื่อเน้นไปที่การค้นหามุมมอง พฤติกรรม และแนวทางใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย
เพื่อสะสมทางเลือกคำตอบใหม่ๆ ให้กับการทำงานและการดำเนินชีวิต ผ่านการสร้างสรรค์ Side-project
Host:  PS±D  Full Team  / 3 ชั่วโมง 4 ครั้ง
ผู้เรียนจะได้จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการกลุ่มในพื้นที่แกลเลอรี่
โดยจะได้รับโปสเตอร์และสูจิบัตรของนิทรรศการ #PSD_LYM

A stone in your mind

โปรแกรมการเรียนรู้กระบวนการสร้างความหมายของสิ่งต่างๆ รวมไปถึงการค้นหาตนเอง เพื่อสร้างความเข้าใจ และเกิดการมุมมองความคิดในการสร้างสรรค์ ผ่านการสำรวจก้อนหินและสัญศาสตร์
Host:  สันติ ลอรัชวี / 3 ชั่วโมง 8 ครั้ง
ผู้เรียนจะได้จัดแสดงผลงานในรูปแบบนิทรรศการกลุ่มในพื้นที่แกลเลอรี่
โดยจะได้รับโปสเตอร์และสูจิบัตรของนิทรรศการ #PSD_SIM

Nice to meet you 

โปรแกรมการเรียนรู้ผ่านการเดินออกไปทำความรู้จักผู้คนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน เพื่อขยับขยายมุมมอง และเกิดแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของผู้คน จนเกิดแนวคิดที่ตกตะกอนของตนเอง
Host:  PS±D  Full Team
เวลาและสถานที่จะปรับตามกิจกรรมในแต่ละครั้ง #PSD_NTMY

± OUR FEATURES

นอกเหนือจากคอร์สด้านการออกแบบแล้ว  PS±D  ยังตั้งใจที่จะสร้างเสริมองค์ประกอบแวดล้อมเพื่อให้นิยามความเป็นโรงเรียนของเราไม่ได้ถูกจำกัดแค่ห้องเรียนหรือขอบรั้วของสถานที่

Club

เราตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางการเรียนรู้ ในบรรยากาศของคลับที่เป็นแหล่งรวมของคนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน ไม่ให้ความสำคัญกับความถูก-ผิด ใส่ใจรับฟัง และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนได้อย่างสบายใจ

Showcase

เราให้ความหมายของการแสดงผลงานการเรียนเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ รวมถึงการจัดวางผลงานให้ผู้อื่นได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยน สะท้อน และขยับขยายมุมมองซึ่งกันและกัน ในทุกคอร์สของ PS±D จึงจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมการจัดแสดงผลงานการเรียนรู้เสมอ

Note Taker

ในทุกคอร์สของ PS±D จะเปิดให้นักเรียนทุกระดับและสาขาได้สมัครเข้ามาร่วมคอร์สกับเราในบทบาท ผู้จดบันทึก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึงเนื้อหาการบันทึกจะถูกนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะเพื่อกระจายความรู้ออกไปอีกด้วย    

Archives

การจัดเก็บสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างเรากับทุกคนที่เข้าร่วม เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเป็นโรงเรียนแบบเรา นอกเหนือจากการทำสื่อในช่องทางต่างๆ อย่างบทความออนไลน์ พอดคาสต์ และวิดีโอบันทึกกิจกรรม และในทุกคอร์ส เรายังจัดทำสูจิบัตรนิทรรศการแสดงผลประกอบการเรียนรู้แทนการมอบประกาศนียบัตรอีกด้วย

Bookmark

กิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบของห้องสมุดเคลื่อนที่ ด้วยการจัดแสดงและชวนสนทนาต่อ เนื้อหา ประโยค หรือย่อหน้าสำคัญ จากหนังสือและบทความทั้งหลาย ที่ให้มุมมองที่มีคุณค่าต่อการออกแบบ โดยจะหมุนเวียนหนังสือ ผู้คน และเรื่องราวที่น่าสนใจ ผ่านมุมมองที่หลากหลาย มาแบ่งปัน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ และทำหน้าที่สนับสนุนการเรียนรู้ของพวกเรา

แอบบอก ออกแบบ

กี่ครั้งต่อกี่ครั้งที่การเรียนรู้เกิดจากบทสนทนาส่วนตัว เราเชื่อว่าอีกบทบาทสำคัญของการเป็นโรงเรียน คือการเชื่อมโยงกับผู้คนในสังคมแบบใกล้ชิด กิจกรรมนี้จึงเป็นการเปิดให้คำปรึกษาด้านออกแบบต่อผู้คนต่างๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมทอล์คโชว์ที่จะเชื่อเชิญนักออกแบบมาแอบบอกเรื่องราวกับผู้คนแบบสบายๆในบรรยากาศผ่อนคลายแต่มิดชิด

Team

ทีม PS±D ประกอบไปด้วยอาจารย์และนักออกแบบมืออาชีพที่มากประสบการณ์ ร่วมกับเครือข่ายของนักสร้างสรรค์และผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ ที่พร้อมจะมอบความรู้ ส่งต่อประสบการณ์ และเปิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนร่วมกัน

±CONTACT

Tel. 081 254 9355
Email : practicalschoolofdesign@gmail.com
FB / IG / YT

PS±D OFFICE

398/21 Nonsri Rd., Chong Nonsri, Yannawa, Bangkok 10120 

PS±D LEARNING SPACE

MANA CRAFT

1355 Khao Lam Rd, Khwaeng Talat Noi, Samphanthawong, Bangkok 10100

HASHTAG