Check Shift Change : A summer program for interns


มีความพร้อมไหมก่อนเรียนจบ
มีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการนำไปใช้ทำงานในอนาคตหรือไม่
ควรมีอะไรที่จะต้องเสริมเพิ่มเติมในช่วงเวลาเรียนที่เหลืออีกบ้าง

PS±D ชวนนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 มาร่วมโปรแกรมฝึกงานที่ออกแบบสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะ ซึ่งนอกเหนือจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับทีม PRACTICAL แล้ว ยังได้โอกาสเข้าร่วมอบรมโปรแกรม Check Shift Change ภายใต้แนวคิด “‘รับฟัง ปรับปรุง เพื่อเปลี่ยนแปลง’

เป็นหลักสูตรฝึกเรียนรู้ที่เน้นการสำรวจตัวเองจากการมองหาจุดเด่นหรือประเด็นที่ตนเองสนใจในการพัฒนาผลงาน โดยมีทีม PS±D facilitator คอยให้คำแนะนำ สนับสนุน และปิดท้ายด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมฝึกงานได้แบ่งปันประสบการณ์ออกมาในรูปแบบคอร์สการเรียนรู้ เพื่อแชร์มุมมองหรือกระบวนการทำงานที่ตัวเองได้ค้นพบสู่สาธาณชน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 2-3 สาขาออกแบบหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
2. มีความตั้งใจที่จะเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของตัวเอง

จำนวนที่รับ 5 คน
ระยะเวลาในการเข้าร่วม 1 มิถุนายน – 30 กรกฎาคม 2021
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมการคัดเลือก

Realated Content

18 Jul 2024
EveryOne-O-One (2024) : Class Note #9
18 Jul 2024
EveryOne-O-One (2024) : Class Note #8
08 Jul 2024
ANATOMY OF MIND & IKKYO-SAN
18 Jul 2024
EveryOne-O-One (2024) : Class Note #7
HASHTAG