Leave Your Mark 2022 Exhibition

หลายคนคงพอทราบแล้วว่า PRACTICAL school of design เป็นหนึ่งใน BKKIF Reviewer ที่มอบ Reward เป็นองค์ความรู้เพื่อให้ BKKIF Artist ได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงาน และในปีนี้ถือเป็นปีที่สองที่ทีม PS±D ได้คัดเลือก BKKIF Artist ไปร่วมเรียนรู้ในเวิร์กช็อป LEAVE YOUR MARK โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ค่าเรียนตามปกติมูลค่า 14,900 บาท)
.
สำหรับปี 2022 นี้ ทีม PS±D ได้มอบรีวอร์ดให้ ‘Chatchawan’ ศิลปินเจ้าของผลงานชุด ‘หญิงสาวไร้คอ’ โดยชัชวาลได้เข้าร่วมเวิร์กช็อปกับผู้ร่วมเรียนอีก 11 คน จากการสังเกตการณ์ เราพบว่านอกจากชัชวาลแล้ว ยังมี #BKKIF2022 Artist สมัครเข้าร่วมเรียนรู้ในคอร์สนี้อีกหลายคน อาทิ fahsuwaree, Bez Yodyuth Chaisuwan, Thireq Pecko รวมทั้งยังมีศิลปินสาวอย่าง Atelier Pakawan ร่วมจัดแสดงผลงานภาพวาดและเซรามิกอยู่ภายในห้องนิทรรศการหมายเลข 3 ด้วย —ภายในงานนี้จะมีงานแสดงรวม 9 ห้อง ซึ่งชาว PS±D ได้สร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันอยู่ในห้องหมายเลข 8
.
CHECK ± SHIFT ± CHANGE™ : LEAVE YOUR MARK เป็นเวิร์คช็อปพิเศษสำหรับ Illustrator และนักสร้างสรรค์สาขาอื่น ที่เน้นการทดลองให้ออกจากแนวทางทำงานเดิมๆ ของแต่ละคน เป็นการสำรวจแนวทางพัฒนาตนเองและหาความเป็นไปได้อื่นๆ ผ่านการริเริ่มทำ Side Project ทุกคนจะได้ร่วมกันค้นหาประเด็นที่น่าสนใจเพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลงานส่วนบุคคล โดยทีม PS±D จะคอยสนับสนุนกระบวนการทำงานอย่างใกล้ชิด และปิดท้ายด้วยการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการในงาน happening exhibition ณ River City Bangkok
.
ผู้ที่ซื้อบัตรเข้างาน happening exhibition จะสามารถร่วมสังเกตการณ์คลาสเรียนในแต่ละครั้งได้อย่างใกล้ชิด เรียกได้ว่าสามารถร่วมล้อมวงเรียนรู้ไปด้วยกันได้เลย โดยนอกจากส่วนคลาสเรียนแล้ว ทีม PS±D ยังได้จัดกิจกรรมพิเศษอย่าง ‘PS±D Bookmark คั่นความคิด พลิกมุมมอง’ ขึ้นด้วย เป็นการคัดสรรหนังสือที่ถูกเลือกโดยทีมงานและเพื่อนๆ นักสร้างสรรค์หลายสาขา เพื่อใช้เป็นข้อคิด หลักการ หรือกรณีศึกษา ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนแนวทางไปการขยับขยายงานสร้างสรรค์ของตนเองให้กว้างขวาง หลากหลาย ภายใต้รูปแบบการสนทนาและห้องสมุดเคลื่อนที่ โดย PS±D Bookmark ในครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในวันที่ 15 และ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 16.00 น.

รับฟัง happening Talk ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565
วงสนทนาว่าด้วยเรื่องการออกแบบเป็นเรื่องของทุกคน โดยกลุ่มคนที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงงานดีไซน์ตั้งแต่อาจารย์ตลอดจนศิลปิน ได้แก่ ติ๊ก-สันติ ลอรัชวี, เบล-กนกนุช ศิลปวิศวกุล, เต้-อรรฆพงศ์ ผลประเสริฐ, นัด-ณัฐพงศ์ ดาววิจิตร, เติร์ก-จักรพันธ์ สุวรรณะบุณย์ และ รมิ-รมิตา บุราสัย ในงาน happening exhibition นิทรรศการศิลปะเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ชมได้รับรู้ถึงศิลปะในหลากหลายมิติ ทั้งแบบที่ซับซ้อน และเรียบง่าย ทั้งแบบใกล้ตัว สนุกสนาน หรือชวนให้ขบคิด โดยนำเสนอผลงานผ่านหลายมิติการรับรู้ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง การสนทนา และการสัมผัสประสบการณ์ใหม่จะเชื่อมร้อยกันในห้อง 9 ห้องด้วยความแฮพเพนนิ่ง

Realated Content

18 Jun 2024
IN THE MIND, NOT THE EYE
17 Jun 2024
คิดเป็นภาพ (THINK VISUALLY)
13 Jun 2024
EveryOne-O-One (2024) : Class Note #4
07 Jun 2024
EveryOne-O-One (2024) : Class Note #3
HASHTAG