บันทึกชั้นเรียน เอ สู่ บี

P. 10-11
ข้อความที่เลือก
ใต้ต้นไม้ ในร่มเงา เรานั่งสนทนา วิชาขโมยดวงตา (ของกันและกัน) ไม่มีครู ไม่มีนักเรียน
มีแต่ผู้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วม มนุษย์มองโลกเท่าที่มีประสบการณ์ อยากมองโลกกว้างกว่าตาเดิม ต้องเพิ่มมุมมองด้วยตาคนอื่น ฟัง แทนที่จะพูด อ่าน ที่ไม่เคยอ่าน ดู แล้วให้เวลา เดินทาง สู่สถานที่ไม่คุ้น ในสวนลุมฯ ต้นไม้ธรรมดา กลับกลายเป็นต้นไม้ในนิยาย ต้นไม้สยองขวัญ ตัวแทนความตาย ความสดใส พาไปญี่ปุ่น ความหวัง วัยเยาว์ กระทั่ง...ภาระ ต้นเดียวกัน คนละตา กลายเป็นคนละต้น เปิดหูจึงเปิดใจ ตาค่อยๆ กว้างขึ้น โลกดูมีอะไรมากกว่าเดิม วันนี้มาสอนอะไร ผมตอบ-มาสอนวิชาขโมยดวงตา ถ้าเราสะสมดวงตาไว้มากพอ เราจะมองโลกได้หลายแบบหลายมุม และคิดว่า ในวัยหนุ่มสาว นี่คือสิ่งสำคัญ การมองโลก เปล่า, ไม่ได้สอนว่าควรมองแบบไหน หากแสดงให้เห็นว่า มุมที่เราใช้มองโลกด้วยตาของเรานั้น แคบเพียงใด ยังไม่ต้องรู้ว่าควรมองโลกยังไง แต่ควรรู้ข้อจำกัดของมุมมองตนเอง เมื่อรู้-เราจะเริ่มสนใจมุมมองคนอื่น เมื่อสนใจ...ใจเราจะเปลี่ยน ตาเราจะเปลี่ยน โลกเราจะเปลี่ยน หากสามารถบอกกล่าวอะไรสักอย่างกับหนุ่มสาวได้ จะบอกสิ่งนี้...อย่ามั่นใจในดวงตาตนเอง อย่าคิดว่าโลกมีแค่นั้น อย่าคิดว่ามุมมองเราถูกที่สุด ผ่านสามชั่วโมง ดวงตาถูกแลกเปลี่ยนจ้าละหวั่น เดินออกจากสวนลุมฯ ด้วยตาดวงใหม่ เอาไว้ใช้มองโลกและชีวิต
แนะนำโดย
สันติ ลอรัชวี
เหตุผลที่แนะนำ
ข้อความที่คัดเลือกมามีชื่อว่า “วิชาขโมยตา” ซึ่งกิจกรรมเสริมประสบการณ์ “เข้าแบบ” สำหรับนักเรียนออกแบบ จึงถูกคิดขึ้นเพื่อเปิดมุมเพื่อมองสิ่งต่างๆ ได้ละเอียดอ่อนและหลากหลายยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติและไมตรีจิตจาก คุณนิ้วกลม สราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ มาเป็นวิทยากรรับเชิญ โดยตั้งชื่อกิจกรรมนี้ว่า “วิชาขโมยตา” จัดขึ้นในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ โดยข้อความนี้ได้นำมาจากเฟซบุ๊กของคุณนิ้วกลม ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคน และทำให้เห็นว่าเราไม่อาจเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองได้เพียงลำพังเท่านั้น แต่การแลกเปลี่ยนหยิบยืมมุมมองและความคิดจากผู้อื่นนั้น เป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้มนุษย์เราสามารถสร้างสรรค์และพัฒนาสิ่งต่างๆ ให้เกิดคุณค่ายิ่งขึ้นต่อไป “ลองมองสิ่งต่างๆ ด้วยดวงตาของเพื่อนๆ รอบตัวดูสิครับ”
ชื่อผู้เขียน
นิ้วกลม / สันติ ลอรัชวี
ชื่อผู้แปล
นิ้วกลม / สันติ ลอรัชวี
สำนักพิมพ์
ผู้จัดพิมพ์: สันติ ลอรัชวี
ปีที่จัดพิมพ์
พ.ศ. 2561
HASHTAG