คอร์สนี้เกี่ยวกับอะไร

A Stone In Your Mind (The Exploration of Signifier) เป็นคอร์สที่ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้มาจากประสบการณ์การสอนวิชา Design Semiotics กว่า 10 ปี ให้เหมาะสมกับทุกๆ คน จึงไม่ได้เป็นการเรียนโดยยึดโยงกับทฤษฎีมากเกินไป แต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเกิดขึ้นของความหมายต่างๆ รอบตัวเราผ่าน “ก้อนหิน” หนึ่งก้อน ตลอด 8 สัปดาห์ เป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ที่จะสร้างความเข้าใจและเชื่อมโยงไปสู่การนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ทำไมต้องเป็น “ก้อนหิน”

ก้อนหินเป็นสิ่งที่แทบทุกคนสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวัน หลายคนเหยียบย่ำ มองผ่าน หรือไม่เคยให้ความสนใจ ก้อนหินใน A Stone In Your Mind จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางการเรียนรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจถึงกระบวนการเกิดขึ้นของความหมาย ผ่านก้อนหินที่มีลักษณะคล้ายกันและต่างกัน ที่เราพบเจออยู่ทุกวัน ว่าสามารถสร้างความหมายที่แตกต่างกันหรือเหมือนกันได้อย่างไร และเพราะอะไร

คอร์สนี้เหมาะกับใคร

คอร์สนี้ถูกออกแบบมาสำหรับทุกคน โดยมีความตั้งใจให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมได้มีประสบการณ์และได้ทำความรู้จักกับ Semiotics ที่กลมกลืนอยู่ในชีวิตประจำวัน สัญญะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มีบทบาททางความคิดและส่งผลถึงการกระทำ การมองเห็นและทำความเข้าใจกระบวนการเกิดขึ้นของความหมาย จะช่วยให้เรามองโลกและรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวได้ละเอียดมากขึ้น และสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานและการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ดียิ่งขึ้น

รูปแบบการเรียนรู้เป็นอย่างไร
รูปแบบการเรียนรู้ตลอด 8 สัปดาห์ ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้าร่วม โดยมีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผ่านการอ่าน ผ่านบทสนทนา ไปจนถึงการลงมือปฏิบัติ และปิดท้ายด้วยการการจัดนิทรรศการเต็มรูปแบบ เพื่อนำเสนอผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะสำรวจและสะท้อนความคิดของผู้เรียนแต่ละคนออกไปสู่ผู้ชมในวงกว้าง

จากผู้สอน
อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมท่องเที่ยวและออกเดินทางไปพร้อมๆ กัน เพื่อค้นพบประสบการณ์และเปิดมุมมองใหม่ๆ ร่วมกัน บนเส้นทางแห่งการเรียนรู้ในครั้งนี้ แล้วพบกันครับ

Host
สันติ ลอรัชวี และ PS±D Facilitators

รูปแบบ
± เวิร์คช็อป
± การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
± การทําแบบฝึกหัดและการบ้าน
± การบรรยายและสนทนา
± การนําเสนอต่อชั้นเรียน
± การอ่านและค้นคว้า
± การจัดแสดงผลงาน

Outlines
1. Introduction + Workshop
2. Talk session สัญศาสตร์กับการออกแบบ
3. Workshop + Reading
4. Reading Discussion + Talk session
5. Workshop + Project
6. Presentation & Discussion
7. Presentation & Discussion
8. Exhibition & Lesson Learned

ระยะเวลา
3 ชั่วโมง / สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เวลา 11.00-14.30 น.(มีอาหารว่างระหว่างกิจกรรม)
รวมทั้งสิ้น 8 ครั้ง (รวมการจัดแสดงผลงาน)
ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม – วันเสาร์ที่ 21 พฤาภาคม 2565
*วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่
Nut Dao Studio
455/308 จรัญสนิทวงศ์ 35 แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Google map

ราคา
12,900 บาท* (รับจำนวนจำกัด 10 ที่)

สำหรับท่านที่เป็นสมาชิก PS±D Friends และ Alumni ของ PRACTICAL School of design จะได้รับส่วนลด 10% จากราคา 12,900 บาท เหลือเพียง 11,610 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล : Practicalschoolofdesign@gmail.com
FB Page : Practicalschoolofdesign
เบอร์ : 081-989-0404

เกี่ยวกับผู้สอน

อาจารย์สันติ ลอรัชวี ผู้ร่วมก่อตั้ง PRACTICAL school of design และ นักออกแบบจาก PRACTICAL design studio เป็นอาจารย์สอนการออกแบบสื่อสารที่ ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ สอนวิชา Design Semiotics ที่หลักสูตร Master of Design มหาวิทยาลัยรังสิต