เวิร์คช็อปพิเศษสำหรับ Illustrator และนักสร้างสรรค์สาขาอื่น ที่เน้นการทดลองให้ออกจากแนวทางทำงานเดิมๆ ของแต่ละคน เป็นการสำรวจแนวทางพัฒนาตนเองและหาความเป็นไปได้อื่นๆ ผ่านการริเริ่มทำ Side Project ทุกคนจะได้ร่วมกันค้นหาประเด็นที่น่าสนใจเพื่อนำมาต่อยอดและพัฒนาเป็นผลงานส่วนบุคคล โดยทีม PS±D จะคอยสนับสนุนกระบวนการทำงานอย่างใกล้ชิด และปิดท้ายด้วยการให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอผลงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการในงาน Happening Exhibition ณ River City Bangkok

LEAVE YOUR MARK เป็นอีกหนึ่ง Principle ที่ PRACTICAL school of design ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองของนักสร้างสรรค์ ภายใต้เป้าหมายสำคัญอันหนึ่งของการออกแบบ คือการนำพาบุคคลหรือกลุ่มคนไปยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ๆ และนั่นหมายถึงตัวเราเองด้วย กระบวนการสร้างสรรค์จึงสามารถเกิดขึ้นได้จากการทดลองขยับตัวออกจากทักษะที่เชี่ยวชาญ เครื่องมือที่ชำนาญ เรื่องราวที่ผูกพัน หรือประเด็นที่เคยให้ความสำคัญ โดยลองพาตนเองไปอยู่ในสถานการณ์หรือบริบทที่ท้าทาย โดยการจำลองสถานการณ์เช่นนี้ไม่ได้เป็นข้อตกลงหรือผูกมัดว่าเราจะกลับมาในตำแหน่งเดิมไม่ได้ เปรียบเสมือนการออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆ และหลายครั้งเราก็กลับมายังบ้านที่เรารักด้วยสายตาใหม่ ได้พบเห็นสิ่งที่บ้านเราขาดไปในขณะเดียวกันเราก็มักพบข้อดีของบ้านตนเองที่เคยมองข้ามไปจากการได้ไปเยือนในสถานที่อื่นๆ เช่นกัน

โปรแกรมการเรียนรู้ Check ± Shift ± Change™ : LEAVE YOUR MARK
จะดำเนินการภายใต้แกนหลัก 4 ด้าน ได้แก่

  1. การสำรวจตัวเอง (Check Yourself)
  2. ยกระดับแนวคิด (Shift Mindset)
  3. พัฒนาทักษะ (Up Skill)
  4. เรียนรู้จากการแลกเปลี่ยน (Exchange with Others)

Host

S±D Facilitators

รูปแบบ

± เวิร์คช็อป
± การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
± การบรรยายและสนทนา
± การนําเสนอ
± การจัดแสดงผลงาน

Outlines

01/10 Orientation + PS±D Bookmark 01
08/10 Workshop 01
15/10 Workshop 02 + PS±D Bookmark 02
22/10 Exhibition@River City + PS±D Bookmark 03
24/10 Lesson Learn (16:00)

ระยะเวลา

3 ชั่วโมง / สัปดาห์ ทุกวันเสาร์ เวลา 12.00-15.00 น.
รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม – วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565
*วันและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่
River City Bangkok
23 ซอย เจริญกรุง 24 แขวง ตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Googlemap

ราคา
14,900 บาท* (รับจำนวนจำกัด 12 ที่)

สิ่งที่จะได้รับ
± การเข้าร่วม Workshop Leave your mark 5 ครั้ง
± การจัดแสดงผลงานที่ River City Bangkok พร้อมสูจิบัตรนิทรรศการ
± Working Space ตลอด 24 วัน ที่ River City Bangkok
± สิทธิ์การเข้าฟังการบรรยายและเสวนา Bookmark 01-03
± สิทธิ์การเข้าใช้งานพื้นที่ที่รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของ Leave your Mark ที่จะถูกคัดเลือกโดยทีม PS±D Facilitators และ Guest

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
อีเมล : Practicalschoolofdesign@gmail.com
FB Page : Practicalschoolofdesign
เบอร์ : 081-989-0404
www.practicalschoolofdesign.com