Writer

Kanoknuch Sillapawisawakul

Co-founder / Partner / Design Director of
PRACTICAL Design Studio PRACTICAL school of design team
facebook.com/decembell

Share

Fragility
BallPiyaluk (Piyaluk Benjadol)
A Solo Exhibition

Writer

Kanoknuch Sillapawisawakul

Co-founder / Partner / Design Director of
PRACTICAL Design Studio PRACTICAL school of design team
facebook.com/decembell

Share

17th April – 7th May 2021
Opening Reception: Sat 17th April 2021, 14.00 (Opening day 11.00 – 20.00)
Venue: PS±D Space
Room No.3/16 Fl. 3, T.Shinnawatra Thai Silk Building, 94 Soi Sukhumvit 23

±
Curator’s note
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ทุกคนกำลังเผชิญ ความกังวลต่ออุปสรรคและปัญหามากมายรอบตัว ส่งผลต่อความคิด อารมณ์ ความรู้สึก การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปจนถึงพฤติกรรม หากสังเกตไปรอบๆ ในแต่ละวัน เราอาจพบว่า เรารับรู้ เรียนรู้ ร่วมเหตุการณ์ และร่วมประสบการณ์ไปด้วยกันกับใครอีกหลายคน ทั้งที่เรารู้จักและไม่รู้จักก็ตาม เราจะเริ่มพบว่า ไม่มีใครเผชิญปัญหาเพียงลำพัง

Image via PS±D Team

ปิยลักษณ์ เบญจดล รับมือกับความเจ็บป่วยเพียงลำพัง และใช้เวลาสร้างสรรค์งานศิลปะแต่ละชิ้นเพื่อเยียวยาร่างกายและจิตใจมาตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน ผ่านรูปแบบและวิธีการที่เอื้อต่อสภาพร่างกายในแต่ละช่วงของการเจ็บป่วย โดยชิ้นงานแต่ละชิ้นเกิดจากการประกอบสร้างด้วยความปราณีตละเอียดอ่อนจากของเก่าที่สะสม ของเล่นมือสอง ของใช้ใกล้ตัว รวมไปถึงเส้นผมของตนเอง รวมถึงการผสมผสานทักษะการถักโครเชต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการถักเสื้อผ้าของคุณแม่มาตั้งแต่วัยเยาว์

นิทรรศการ Fragility นี้เป็นนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของเธอ ประกอบด้วยผลงาน 4 ชุด อันได้แก่ Pin Cushion Series, Matter of Existence: ME Series, Miniature Oddities Series และ Loved and Gone Series รวมทั้งสิ้น 69 ผลงาน แม้ชิ้นงานอาจดูมีจำนวนมากสำหรับพื้นที่แสดงงานที่ไม่ใหญ่นัก แต่ภัณฑารักษ์ขออนุญาตแสดง งานทั้งหมด เนื่องจากทุกชิ้นงานถือว่ามีความสำคัญต่อการก้าวผ่านความเจ็บป่วยในแต่ละวันของศิลปิน โดยพื้นที่จัดแสดงแบ่งชุดงานออกเป็น 4 โซนเปรียบกับแต่ละห้วงเวลาที่ศิลปินสร้างสรรค์แต่ละชุดงาน และผลงานแต่ละชิ้นในแต่ละโซนถูกลำดับการจัดวาง โดยคำนึงถึงการเยียวยาตัวเองของศิลปินที่ดำเนินไปในแต่ละวัน

แม้ที่มาและกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทั้ง 69 ชิ้นนี้จะเต็มไปด้วยความเปราะบางของศิลปินและของชิ้นงาน แต่ผลงานทุกชิ้นกลับเต็มไปด้วยความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่ง และความพยายามที่จะมีชีวิตของศิลปิน ในฐานะภัณฑารักษ์ของนิทรรศการเชื่อว่าผลงานชุดนี้ไม่เพียงแต่สามารถเยียวยาและฟื้นฟูตัวศิลปิน ผู้สร้างสรรค์งานได้เท่านั้นแต่ยังสามารถส่งพลังและกำลังใจให้กับผู้ที่ชมงานแต่ละคนได้เช่นกัน

ผลงานชุดนี้จึงเปรียบเสมือนรูปธรรมที่เปราะบางของการมีชีวิต ทว่าในความเปราะบางนั้น เปี่ยมด้วยความเข้มแข็งและพลังชีวิต จนเอ่อล้นแบ่งปันให้กับผู้อื่นได้อย่างบริสุทธิ์งดงาม

Image via PS±D Team

PS±D Space คือ หนึ่งในกิจกรรมของ PRACTICAL school of design ในรูปแบบพื้นที่จัดนิทรรศการสำหรับนักออกแบบ ศิลปิน และนักสร้างสรรค์จากหลากหลายสาขา ที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักที่ว่าเป็นพื้นที่ทดลองเรียนรู้ด้านการออกแบบสำหรับทุกคน EVERYONE, EVERY DESIGN

Related Article

YOUR VOICE MATTERS<br> A Poster Design Workshop
YOUR VOICE MATTERS
A Poster Design Workshop
PRACTICAL school of design (PS±D) ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมเวิร์คช็อปอบรมการออกแบบโปสเตอร์ในโครงการ The JAGDA International Student Poster Award (JISPA) 2022
YOUR VOICE MATTERS
YOUR VOICE MATTERS
ร่วมเปล่งเสียงผ่านโปสเตอร์
กับ JISPA โครงการประกวดโปสเตอร์นานาชาติจากญี่ปุ่น 
ที่อยากให้นักเรียนออกแบบไทยรู้จัก
A Stone in Your Mind<br>(The Exploration of Signifier) 2022
A Stone in Your Mind
(The Exploration of Signifier) 2022
PS±D FUN A Stone In Your Mind (The Exploration of Signifier) เป็นโปรแกรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เสริมความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสัญศาสตร์กับการออกแบบ สื่อสารเชิงภาพ (Visual เป็นโปรแกรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เสริมความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสัญศาสตร์กับการออกแบบสื่อสารเชิงภาพ (Visual Communication) ผ่านการสํารวจ “ก้อนหินหนึ่งก้อน” ในมิติต่างๆ เริ่มตั้งแต่ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ บริบทแวดล้อม ธรณีวิทยา ความเชื่อ ความหมายทางวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้สึกส่วนบุคคล โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองการสร้างรูปสัญญะ (Signifier) ผ่านหลักการทางสัญศาสตร์และการออกแบบ เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ต่างๆ จนในที่สุดก้อนหินก้อนนั้นอาจกลายเป็นตัวแทนทางความหมายต่างๆ ที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อน
Night Club 010 ว่างก็ออกแบบ ไม่ว่างก็ออกแบบ
Night Club 010 ว่างก็ออกแบบ ไม่ว่างก็ออกแบบ
PRACTICAL school of design จะมาชวนทุกคนร่วมสนทนาถึงกิจกรรมนอกเวลาการออกแบบ ว่าแต่ละคนใช้เวลานอกทำอะไรกันบ้าง แล้วมันส่งผลกับงานออกแบบที่ทำอย่างไร โดยจะมีแขกรับเชิญเป็นนักออกแบบที่มีงานอดิเรกที่น่าสนใจ 2 ท่าน ได้แก่ ณัฐวิทย์ ทองประเสริฐ และ เบญจรัตน์ เอี่ยมรัตน์
A Stone in Your Mind<br />(The Exploration of Signifier) 2021
A Stone in Your Mind
(The Exploration of Signifier) 2021
PS±D FUN A Stone In Your Mind (The Exploration of Signifier) เป็นโปรแกรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เสริมความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสัญศาสตร์กับการออกแบบ สื่อสารเชิงภาพ (Visual เป็นโปรแกรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติที่เสริมความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของสัญศาสตร์กับการออกแบบสื่อสารเชิงภาพ (Visual Communication) ผ่านการสํารวจ “ก้อนหินหนึ่งก้อน” ในมิติต่างๆ เริ่มตั้งแต่ด้านองค์ประกอบทางกายภาพ บริบทแวดล้อม ธรณีวิทยา ความเชื่อ ความหมายทางวัฒนธรรม ตลอดจนความรู้สึกส่วนบุคคล โดยผู้เข้าร่วมจะได้ทดลองการสร้างรูปสัญญะ (Signifier) ผ่านหลักการทางสัญศาสตร์และการออกแบบ เพื่อค้นหาความเป็นไปได้ต่างๆ จนในที่สุดก้อนหินก้อนนั้นอาจกลายเป็นตัวแทนทางความหมายต่างๆ ที่เราไม่เคยนึกถึงมาก่อน
Night Club 009 Lesson Learned from Fragility Exhibition
Night Club 009 Lesson Learned from Fragility Exhibition
PRACTICAL school of design จะมาชวนสนทนาถอดบทเรียนมุมมองการออกแบบชีวิตจากนิทรรศการ Fragility ที่เพิ่งจัดแสดงผ่านไปในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นนิทรรศการเดี่ยวของ บอลล์ ปิยลักษณ์ เบญจดล ที่สร้างสรรค์ชิ้นงานแต่ละชิ้นอย่างละเอียดอ่อนเพื่อเยียวยาร่างกายและจิตใจในระหว่างที่รักษาตัวจากอาการป่วย เราอยากชวนท่านผู้ฟังที่ได้มีโอกาสมาชมนิทรรศการและท่านอื่นๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์อันแสนเปราะบาง ทว่าแฝงไปด้วยความเข้มแข็งระหว่างการใช้ชีวิตกับศิลปะและการออกแบบ ผ่านผลงานศิลปะแต่ละชิ้นจากนิทรรศการ Fragility

Thank you for
subscribing,

we’ll keep you posted!