Review : EP5 Fragility Exhibition

บทบันทึกจากการสนทนา PS±D Night Club เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 และ 14 พฤษภาคม 2564

เวลาเดินผ่านต้นไม้ในสวนที่ถูกปลูกไว้ระหว่างหอพักในช่วงเวลาฤดูหนาว ใบของมันมักจะผลิร่วงหล่นลงมาพร้อมกับสายลมเย็นๆ ต้นไม้ที่หลงเหลือเพียงแต่กิ่งก้านไร้ซึ่งใบปกคลุมเหล่านี้มักชวนคิดถึงความเปราะบางในชีวิตบ่อยครั้ง และในความบ่อยครั้งนี้เองที่มักถามตัวเองอยู่เสมอว่าในช่วงที่เราเปราะบางที่สุดในชีวิตเราสามารถเยียวยาตัวเองอย่างไรได้บ้าง

ส่วนตัวแล้ว คำตอบก็คงจะมีเพียงการเขียน การอ่าน การได้อยู่กับคนที่เรารักและการได้เล่นกับสัตว์เลี้ยงที่พอจะเยียวยาตัวเองได้บ้าง

แต่สำหรับบอลล์ ปิยลักษณ์ เบญจดล เธอใช้ช่วงเวลาที่เปราะบางที่สุดในช่วงชีวิตของเธอสร้างสรรค์ผลงานราว 2 ปีที่อยู่กับความเจ็บป่วย มะเร็งครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 เพื่อบอกเล่าความหวัง ความเข้มแข็งและความสุข ท่ามกลางความเปราะบางของชีวิต

Fragility, Solo Exhibition by BallPiyaluk (Piyaluk Benjadol) เป็นนิทรรศการเดี่ยวของเธอที่จัดขึ้นที่ PS±D Space บริเวณสุขุมวิท 23 ซึ่งเป็นที่ตั้งของ PRACTICAL school of design เธอเล่าเรื่องราวผ่านผลงานทั้งหมด 69 ชิ้นงานโดยถูกแบ่งออกเป็นทั้งหมด 4 ชุดอันได้แก่ 

Pin Cushion Series ศิลปินเปรียบเทียบเข็มหมุดกับเข็มฉีดยาตลอดการรักษาของตัวศิลปิน
Matter of Existence: ME Series เปรียบผลงานแต่ละชิ้นแทนร่างกายของเธอเอง
Miniature Oddities Series ชิ้นงานที่ประกอบจากของสะสมของศิลปินที่ชวนตั้งคำถามจากรูปลักษณ์และการประกอบสร้างของผลงานและ Loved and Gone Series ทำชิ้นงานจากเส้นผมโดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Mourning Culture วัฒนธรรมการเก็บเส้นผมของผู้วายชนม์

ทุกชิ้นงานของเธอล้วนสร้างขึ้นมาอย่างละเอียดอ่อน มีความหลัง เรื่องราวและความหมายแฝง เพื่อเยียวยาร่างกายและจิตใจในระหว่างที่รักษาตัวจากอาการป่วยของเธอเอง

บางชิ้นกลับมาตั้งคำถามต่อตัวผู้ชมเอง ว่าในขณะที่เรามีชีวิต เรากำลังทำสิ่งใดอยู่
บางชิ้นก็ยึดโยงเข้ากับประสบการณ์ของชีวิตตัวเอง
บางชิ้นก็สามารถเสริมสร้างกำลังใจให้กับผู้ชมงาน

นิทรรศการนี้ถูกจัดการผ่านการออกแบบ บอกเล่า ผ่านภัณฑารักษ์อย่าง เบล กนกนุช ศิลปวิศวกุล ที่มีส่วนร่วมอย่างมากในการจัดแสดง ทั้งการศึกษาทำความรู้จักผลงานก่อนการนำไปจัดแสดง ร่วมถึงการทำการบ้านเรื่องพื้นที่จัดแสดงงานเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบพื้นที่ให้สามารถจัดการแสดงได้ครบทุกชิ้น และการจัดกิจกรรมในช่วงของ Covid-19 นี้เองกลับเป็นความท้าท้ายอย่างหนึ่งของการจัดการที่ต้องมีการออกแบบ เบลยังบอกอีกว่าการออกแบบพื้นที่สำหรับการจัดแสดงนี้เองทำให้เราหันกลับมาสังเกตพื้นที่ที่เรามีแล้วทำการจัดการพื้นที่ให้

สามารถนำมาแสดงผลงานได้ จากแต่เดิมเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมงาน ผ่านงานของตัวศิลปินที่มีความเป็นเรื่องส่วนตัวในการเยียวยาอาการป่วยของตนเอง 

ศิลปินเองก็ยังได้เรียนรู้และเยียวยาตนเองจากการสร้างสรรค์ผลงาน ผ่านการการแสดงความขบถ การถ่ายทอดสิ่งที่ตนเองรู้สึก นอกจากนี้ผลตอบรับจากผู้เข้าชมงานก็ยังส่งผลต่อการเพิ่มเติมกำลังใจของเธออีกด้วย

Piyaluk Benjadol at Fragility exhibition, Photo by Preecha Pattara

ดังนั้นแล้วบทเรียนจากความปวดร้าว
กลับสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมงาน

และแก่ตัวศิลปินเองอย่างคาดไม่ถึง
และงานจัดแสดงนี้ยังคงถ่ายทอดความหวัง ความเข้มแข็ง และความสุขคืนกลับให้กับผู้ชมงาน

พบว่า…
เบื้องหลังความเปราะบางกลับมีความเข้มแข็ง 
เบื้องหลังความทุกข์กลับทำให้เราค้นพบความสุข
เบื้องหลังการร่วงหล่นของใบไม้กลับบ่งบอกความมั่นคงในการคงอยู่ของลำต้น
ท่ามกลางความเปราะบางเรายังมีความหวัง  
ยังสามารถเข็มแข็งและสามารถมีความสุข
งานของเธอกระซิบบอกแบบนั้น

Matter of Existence (ME) Series, Photo by Kanoknuch Sillapawisawakul
Miniature Oddities Series, Photo by Kanoknuch Sillapawisawakul
Love and Gone Series, Photo by Kanoknuch Sillapawisawakul

Fragility exhibition, Photo by Kanoknuch Sillapawisawakul

Realated Content

11 Apr 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note – Epilogue
02 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #3
01 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #2
01 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #1
HASHTAG