Review : EP1, Lesson Learned from Our 1st Club

“การออกแบบคืออะไร” 

อาจเป็นหนึ่งในคำถามที่ชวนน่าครุ่นคิดติดตามเป็นอย่างยิ่ง
สำหรับหลายคนคงยังไม่มีคำตอบสำหรับคำถามนี้ 

อาจจะเพราะด้วยความที่ตลอดการเรียนในรั้วการศึกษาตลอดสิบกว่าปีที่ผ่านมา บ่มเพาะพวกเราด้วยแนวคิดการเลือกเส้นทางที่ตนเดินเพียงแค่สองขั้ว ด้วยการวัดผลจากกระดาษคำตอบเป็นตัวเลือก แล้วตัดสินความถูกต้อง  

ถูกผิด ใช่ไม่ใช่ ขาวดำ  
ศิลป์คำนวณ – วิทย์คณิต สีแดง – เหลือง ธรรมมะและอธรรม
ไม่มีการเปิดรับทางเลือกของคำตอบ อันเป็นผลตอบรับของระบอบการศึกษา
เพราะด้วยความที่คิดว่าตนเรียนสายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ 
จึงคิดว่าสำหรับตัวเรากับการออกแบบนั้นไม่เกี่ยวข้องกัน

ใช่, ด้วยความคิดที่ว่าไม่เกี่ยวข้องกันนั้น มันไม่ถูกต้องทั้งหมดนัก
หลังจากที่ได้ลองศึกษา ลองฟัง ลองคิดตาม ลองติดตามนักออกแบบ
ลองออกนอกเส้นทางที่ระบบการศึกษาวางไว้

มารับรู้และเข้าใจในภายหลัง  มากบ้างน้อยบ้าง การใช้ชีวิตของเราล้วนเกี่ยวข้องกับการออกแบบเสมอ

เมื่อต้นปี 2021 PRACTICAL school of design ได้สร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบของ Design Club (สโมสรนักออกแบบสมัครใจเล่น) ภายใต้ชื่อคอร์สว่า Creative Drawing Club ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระบวนการวาดเส้นมาเป็นเครื่องมือค้นหาศักยภาพของแต่ละคน โดยไม่ยึดติดกับรูปแบบหรืออุปกรณ์
ที่เราเคยรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ
เพราะสำหรับนักออกแบบกลุ่มนี้แล้ว
ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ประกอบอาชีพอะไร
พวกเราทุกคนล้วนสามารถ ออกแบบ ได้เช่นเดียวกัน

ในสโมสรนักออกแบบสมัครใจเล่นในหัวข้อแรก “Creative Drawing Club” นั้น ไม่เพียงแต่การขยับขยายความหมายของคำว่า Drawing จากนิยามของการวาดรูปภาพโดยการใช้แค่สองสิ่งอย่าง ดินสอและกระดาษเท่านั้น หากแต่ยังขยายขอบเขตความหมายของพื้นที่การเรียนรู้ให้กว้างยิ่งขึ้น จากแต่เดิมที่เราอาจจะเข้าใจว่าการเรียนจะต้องอยู่ภายในพื้นที่หนึ่งเท่านั้น โดยเรานิยามว่าพื้นที่นั้นคือโรงเรียนไว้ใช้ในการเรียน กลับสามารถขยับขยายไปสู่พื้นที่อื่นๆ ได้อีก

พื้นที่แรกที่สโมสรแห่งนี้เลือกมาใช้ในการจัดกิจกรรมเป็นพื้นที่จัดแสดงศิลปะที่อยู่ใจกลางเมืองอย่าง แกลเลอรี SŌKO Creative Space ที่กำลังจัดแสดงงานศิลปะ เพื่อให้ตัวผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจขณะทำการเรียนรู้ควบคู่ไปอีกด้วย ทำให้เกิดคำถามที่ชวนคิดต่อได้อีกว่า ตำแหน่งแห่งที่ของผู้เรียนและผู้สอน ตลอดจนพื้นที่การเรียนรู้สามารถที่จะเป็นอะไรได้อีกบ้าง

ดังนั้นแล้วคำตอบสำหรับคำถามที่ว่า
“สำหรับคุณแล้ว การออกแบบคืออะไร”
อาจจะไม่ได้มีคำตอบที่ตายตัวนัก
หากยังคงอยู่ที่บทบาทหน้าที่ อาชีพของแต่ละคนว่าจะนำเอาการออกแบบไปใช้ทำอะไรบ้าง
และการออกแบบสามารถเป็นอะไรได้อีกบ้าง
คงไม่ใช่แค่เพียงนักออกแบบที่สามารถนิยามคำว่าออกแบบได้เท่านั้น
หากแต่มันตอกย้ำว่าเราทุกคนสามารถนิยามคำว่าออกแบบได้เหมือนกัน
และ คำว่า ออกแบบ สำหรับเราแต่ละคนล้วนไม่เหมือนกัน
สิ่งนี้เองที่ทำให้การออกแบบ ขยับขยายความหมายไปมากกว่าที่เราแต่ละคนนิยาม

Realated Content

18 Jul 2024
EveryOne-O-One (2024) : Class Note #9
18 Jul 2024
EveryOne-O-One (2024) : Class Note #8
08 Jul 2024
ANATOMY OF MIND & IKKYO-SAN
18 Jul 2024
EveryOne-O-One (2024) : Class Note #7
HASHTAG