YOUR VOICE MATTERS

ร่วมเปล่งเสียงผ่านโปสเตอร์
กับ JISPA โครงการประกวดโปสเตอร์นานาชาติจากญี่ปุ่น 
ที่อยากให้นักเรียนออกแบบไทยรู้จัก

หากพูดถึงงานออกแบบกราฟิกญี่ปุ่นหลายคนย่อมนึกถึงผลงานโปสเตอร์
โปสเตอร์ของนักออกแบบชาวญี่ปุ่นคนสำคัญมากมายกลายเป็นผลงานให้นักออกแบบรุ่นต่อมาได้ศึกษาโดยเฉพาะหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่โปสเตอร์ของญี่ปุ่นนั้นได้ทำให้โลกหันมาสนใจนักออกแบบกราฟิกชาวญี่ปุ่นอย่าง Kamekura Yusaku, Nagai Kazumasa, Tanaka Ikko และ Fukuda Shigeo เป็นต้นและสืบเนื่องต่อมาส่งผลให้โปสเตอร์ยังคงอยู่อย่างเข้มข้นในสังคมการออกแบบของญี่ปุ่นจวบจนปัจจุบันอันเป็นยุคที่หน้าที่ดั้งเดิมโปสเตอร์กำลังถูกปฏิเสธจากยุคสมัย

การประกวดโปสเตอร์ในญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าประเทศนี้ยังให้ความสำคัญกับสิ่งพิมพ์ประเภทนี้ ในการสะท้อนความคิดส่วนบุคคล สังคม และวัฒนธรรม “JISPA” หรือ JAGDA International Student Poster Award เป็นการจัดประกวดผลงานการออกแบบโปสเตอร์ระดับนักเรียนที่น่าสนใจอย่างยิ่ง ทั้งในแง่ของการให้ความสำคัญของกิจกรรมทางการออกแบบของนักเรียนและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนมุมมองระดับนานาชาติผ่านการออกแบบโปสเตอร์ JISPA ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2015 และจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี จำนวนผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปีจนนับได้ว่าเป็นรายการประกวดโปสเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดสำหรับนักเรียนในญี่ปุ่น โดยปี 2019 ได้ยกระดับการประกวดเป็นระดับนานาชาติเพื่อให้นักเรียนออกแบบจากทั่วโลกได้มีส่วนร่วมมากขึ้น

Image Credit: JAGDA
Image Credit: JAGDA
Image Credit: JAGDA

JISPA เป็นกิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่จัดโดย Japan Graphic Designers Association Inc. (JAGDA) ก่อตั้งขึ้นในปี 1978 ภายใต้การนำของ Yusaku Kamekura ผู้สร้างรากฐานสำหรับการออกแบบกราฟิกหลังสงครามในญี่ปุ่นด้วยผลงานชิ้นเอก เช่น โปสเตอร์สำหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียว ปัจจุบันมีสมาชิกร่วม 3,000 คน ดำเนินกิจกรรมที่หลากหลายทั้งการตีพิมพ์หนังสือประจำปี การจัดนิทรรศการและการประชุมสัมมนาทางการออกแบบและการศึกษา การพัฒนาภูมิภาค และการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของสมาชิก โดยมีเป้าหมายที่จะปฏิวัติวงการการสื่อสารผ่านพลังของการออกแบบกราฟิกดังต่อไปนี้

1. มองอนาคตของการออกแบบกราฟิกและตั้งคำถามถึงความเป็นไปได้ต่างๆ อยู่เสมอ 
2. สนับสนุนและให้ความสำคัญการออกแบบกราฟิกที่มีต่อการร่วมมือทางสังคม รัฐบาล และองค์กรต่าง ๆ 
3. รวบรวมและเผยแพร่งานออกแบบกราฟิกร่วมสมัย
4. ส่งเสริมพื้นที่การออกแบบที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อปกป้องสิทธิของนักออกแบบในการทำงาน
5. ค้นหานักออกแบบรุ่นใหม่ๆ และนำเสนอออกไปในระดับนานาชาติ
6. รักษาวัฒนธรรมของญี่ปุ่นและส่งต่อมรดกทางการออกแบบกราฟิกไปยังคนรุ่นถัดไป 
7. สร้างปฏิสัมพันธ์ของกิจกรรมทางการออกแบบในระดับนานาชาติและขยับขยายมุมมองและขอบเขตของงาน

JISPA จึงเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อค้นหาและให้เกียรตินักออกแบบที่มีความสามารถรุ่นใหม่ โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาและขยับขยายพื้นที่ของการออกแบบกราฟิกในระดับนานาชาติ เพื่อแบ่งปันและส่งเสริมความเข้าใจซึ่งกันและกันในแต่ละวัฒนธรรมผ่านการออกแบบโปสเตอร์ภายใต้ธีมเดียวกัน โดยธีมที่ผ่านมาได้แก่ Japan (2015), SNS (2016), Food (2017), Hands (2018), Line (2019), Money (2020), Move (2021) และในปีล่าสุดที่กำลังรับสมัครผลงานคือ Voice (2022)

Image Credit: JAGDA

เอกลักษณ์อย่างหนึ่งของรายการประกวดนี้คือ “ขนาด” ที่กำหนดให้ออกแบบภายใต้ขนาด B1 (728 มม. x 1,030 มม.) และจะต้องเป็นแนวตั้งเท่านั้น ซึ่งเป็นขนาดมาตรฐานของโปสเตอร์ที่ใช้กันในประเทศญี่ปุ่น โดยการตัดสิน1 จะแบ่งออกเป็น 3 รอบได้แก่

รอบแรก: เป็นการตัดสินทางออนไลน์ โดยกรรมการนักออกแบบชาวญี่ปุ่น 5 คน
รอบสอง: เป็นการตัดสินทางออนไลน์โดยกรรมการอีกชุด ซึ่งจะประกอบไปด้วยกรรมการที่เป็นนักออกแบบชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติ2 คัดเลือกให้เหลือโปสเตอร์ที่ผ่านเข้ารอบสองประมาณ 200 ผลงาน
รอบสุดท้าย: เป็นการตัดสินจากผลงานที่เข้ารอบ และทุกชิ้นจะถูกพิมพ์ออกมาในขนาด B1 เพื่อคัดเลือกหาผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลประเภทต่างๆ รวม 403 รางวัล 

_______

1 รูปแบบและรายละเอียดของการตัดสินอาจมีการเปลี่ยนแปลง
2 เริ่มเชิญนักออกแบบต่างชาติมาร่วมตัดสินตั้งแต่ปี 2019
3 อ้างอิงจากรายละเอียดของปี 2022

Image Credit: JAGDA

ในปีนี้ 2022 ผู้ชนะเลิศรางวัล Grand Prix และ Gold จะได้รับเชิญมาร่วมงานประกาศและมอบรางวัลโดยทางผู้จัดจะดูแลทั้งตั๋วเครื่องบินและที่พักเลยทีเดียวและผลงานของ 3 รางวัลแรกยังได้ตีพิมพ์ในหนังสือรวมผลงานประจำปี Graphic Design in Japan 2023 อีกด้วยและที่น่าสนใจและเป็นโอกาสที่ดีมากๆคือหากผลงานสามารถเข้ารอบสุดท้าย (ประมาณ 200 ผลงานสุดท้ายผลงานนั้นจะถูกตีพิมพ์ในสูจิบัตรของงานและจะถูกนำไปจัดแสดงนิทรรศการที่ The National Art Center ที่โตเกียว

JISPA กับประเทศไทย

หลายคนอาจไม่ทราบว่ามีนักศึกษาออกแบบไทยได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด JISPA มาตั้งแต่ปี 2019 และได้รับการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย 2 คน (ปี 2019 และ 2020) นั่นหมายถึงการได้ร่วมแสดงผลงานที่ The National Art Center และถูกตีพิมพ์ในสูจิบัตร รวมถึงการได้มีโอกาสร่วมมือระหว่าง JAGDA กับ PRACTICAL school of design (PS±D) ในการส่งเสริมรายการประกวดนี้ให้กับนักเรียนออกแบบชาวไทย ทั้งการไปร่วมเป็นหนึ่งในกรรมการตัดสินรอบสุดท้ายในปี 2019 และการจัดกิจกรรมแนะนำโครงการประกวดนี้มาอย่างต่อเนื่องทุกปี ไม่เว้นแม้ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่ผ่านมา

จนมาถึงในปี 2022 นี้ วิกฤตการณ์และความยากลำบากของโลกกำลังผ่านพ้น JISPA ถูกจัดขึ้นอีกครั้งภายใต้ธีม “VOICE” ซึ่งเปิดรับสมัครผลงานมาตั้งแต่ 1 พ.ค. 2565 แล้ว และยังมีเวลาส่งผลงานถึง 31 ก.ค. นี้

โดย PRACTICAL school of design (PS±D) จะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลและคลิปวิดีโอคำแนะนำจาก JAGDA ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียรวมถึงการเปิดเวิร์คช็อปที่อบรมเกี่ยวกับการออกแบบโปสเตอร์โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างประสบการณ์กับขนาดโปสเตอร์และธีมหลักของปีนี้ในรูปแบบผสมผสานทั้งการบรรยายการพูดคุยเพื่อแบ่งปันแนวคิดการลงมือทำและการได้ทดลองกับการพิมพ์ขนาดจริงจากทีม PS±D ที่มีประสบการณ์ออกแบบและการตัดสินงานในรายการนี้ 

ขอเชิญชวนนักเรียนและนักศึกษาไทยมาร่วมกันสร้าง VOICE ของตัวเองผ่านการออกแบบโปสเตอร์และเปล่งเสียงร่วมกันในการประกวดโปสเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นอันจัดได้ว่าเป็นเมืองแห่งโปสเตอร์ร่วมกันทำให้ทุกคนได้เห็นและได้ยินว่า Your Voice Matters

ติดตามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : https://jagda-gakusei.jp/en/

Koji Iyama Art Director / Graphic Designer iyamadesign,Japan

Norito Shinmura Graphic Designer garden,Japan

Realated Content

11 Apr 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note – Epilogue
02 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #3
01 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #2
01 Mar 2024
Leave Your Mark 03 (2024) : Class Note #1
HASHTAG